Vše je o energii a informacíchHartmannovy a Curryho pásy

 

Hartmannovy a Curryho pásy

            Geografové vymysleli na zeměkouli síť, která usnadňuje určovat místo, šířku a délku. Nahradíme-li tuto síť vibračními vlnovými proudy, dostaneme tzv. „Pereovy přepážky“. O Pereově záření nalezneme poznatky již v roce 1937. Záření pruhů a jejich křížení je škodlivé pro živé organismy. Tyto neviditelné pruhy byly nazývány také jako neviditelné zdi. Dalším pokračovatelem v prohlubování poznatků o kosmickotelurických sítích byl prof. Ernest Hartmann.  Tyto elektricky nabité linie jsou od sebe vzdáleny 2,5 m ve směru východ – západ a 2 m ve směru sever – jih. Linie mají šířku 21 cm. Polarita jednotlivých pásů je vystřídána a tak vznikají body silně pozitivní a silně negativní. V prostorách mezi liniemi zůstávají neutrální zóny. Místa, kde se linie protínají – kříží, se nazývají telurické uzly – geobody. Rezonance s kosmem vytváří nerovnováhu a způsobuje zdravotní potíže. Bylo zjištěno, že magické pole se různí nad geobody a nad neutrálními zónami. Podle Hartmanna se jedná o stojaté velmi krátké vlny (VKV) kosmického původu se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry.

            Curryho pásy jsou globální mřížová síť elektricky nabitých čar. Probíhá úhlopříčně k pólům SV-JZ a JV-SZ. Název dostali podle jejich objevitele Dr. Manfreda Curryho. Vzdáleny jsou od sebe okolo 3 metrů. Okolo proto, že se časově jejich vzdálenost pohybuje okolo 3 m. Pásy pro lidský organismus nejsou problematické. Problematické jsou opět uzly. Uzly jsou buď dvojnásobně kladné, nebo dvojnásobně negativní. Existuje domněnka, že silně pozitivně nabitá místa vyvolávají silné bujení buněk s možností výskytu rakoviny. Negativně nabitá místa mohou způsobovat záněty. Mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11 až 21 cm.

            Co říci závěrem. Kosmické záření neznámého původu dopadá na Zemi nepřetržitě. Hartmannovy a Curryho pásy vytvářejí na zemi pravidelné mřížky a jsou to zóny zatím jen velmi málo probádané, takže můžeme říct, že je lze označit zatím za zóny hypotetické. Lidé, kteří zakreslují lidem na plány průběh patogenních zón a zakreslují tam i tyto zóny, většinou uvedou žadatele v dosti velký zmatek, Proto je potřeba s těmito zónami pracovat velmi opatrně.

Ing. Josef Schrötter