Vše je o energii a informacích


Články

 

Křišťálová voda

    Když jsem si jako chlapec hrával v naší říčce, na skládkách písku na staveništích vždy mne přitahoval křemen. Bílý křemen ve mne vyvolával zvláštní pocit. Pocit, že držím v ruce poklad. Díval jsem se na ně, nosil je po kapsách a večer s nimi zažehával jiskry. Ta zvláštní vůně při křesání jisker v nás vyvolávala pocit jako by se kámen na nás zlobil. Zvláštní bylo, že hnědý křemen mne vůbec nepřitahoval. To spíše nějaký bílý s černým okem. Měli jsme doma akvárium a zde vévodili valouny bílého křemene.

    Asi před patnácti lety jsem se seznámil s objevem Anatolije Maljarčikova z bývalého Sovětského svazu. Tento člověk navrhoval lékařům metodu léčení a prevence tak jednoduchou a prostou, že získal brzy pověst podivína a šarlatána. Trochu mi to dnes připomíná neuznávání některých léčitelských praktik. Co tedy vlastně Anatolij Maljarčikov navrhoval? Navrhoval použití obyčejného křemene, který se nachází všude kolem nás. Princip jeho metody spočíval v tom, že křemen dáte do sklenice, necháte ji na světle několik dní a tato voda je schopna potom usmrcovat bakterie. Tato voda likviduje chřipkový virus, rychle zastavuje krvácení, tiší bolest zubů, léčí angíny, rýmu, pomáhá při žaludečních potížích, snižuje obsah cukru u diabetiků, zlepšuje funkci jater, upravuje látkovou výměnu atd.

    Kdyby Anatolij Maljarčikov nezaujímal dosti významné postavení na Akademii věd Běloruska, kde byl ve funkci hlavního konstruktéra Ústavu hromadné látkové výměny, tak by se jeho návrhům nevěnovala s největší pravděpodobností žádná pozornost. O tom, že to nebyl žádný hlupák, svědčí více než osmdesát vynálezů. Maljarčikov vyprávěl, že se jednou večer procházel podél železničního náspu a začalo pršet. Na obloze se objevila velmi zajímavá dvojitá duha, v jejímž svitu se mu pod nohama začali jako drahokamy třpytit kameny. Nevydržel se jen tak na ně dívat a sebral jich tak, kolem dvaceti do polyetylénového sáčku. I když po rozplynutí duhy již kameny nezářily, donesl je domů a poněvadž byly od bláta, nasypal je do sklenice s vodou, aby se odmočili a očistili. Sklenici zastrčil pod vanu a úplně na ni zapomněl. Po deseti dnech si na kameny vzpomněl a vytáhl sklenici ven. Očekával špinavou, zakalenou vodu, ale jaké bylo jeho překvapení, když viděl ve sklenici vodu, zcela průzračnou a čistou. Neodolal a polkl několik doušků. Voda měla zvláštní dobrou chuť. Podobnou vodu pil jednou v dětství z jezera Světloje.

    Jistě vás bude zajímat, kde se toto jezero nalézá. Sto padesát kilometrů od Petrohradu u Budogošče leží vedle sebe osm jezer. Jezero Světloje je mezi těmito jezery unikátem. Voda je v něm čistá jako křišťál. Je skrz ni vidět mnoho metrů až na dno. Má pověst mrtvého jezera, poněvadž zde nežijí ryby, nerostou tu vodní řasy a chybějí další zástupci ekosféry.

    Organické zbytky v křemenu působí jako biokatalyzátory, které mají schopnost přeměňovat světelnou energii a deset tisíckrát urychlovat oxidační a regenerační reakce. Voda zušlechtěná křemenem se stává křišťálově čistou. Po křemenné vodě nezbývá ve vodě téměř žádné železo.

    Bydlel jsem v Praze a voda, kterou máme k dispozici z vodovodu, není voda z křišťálové studánky. Proto si vyrábím pramenitou vodu doma sám. Není to složité a voda je křišťálová, hutná a zdravá. Do třílitrové nebo čtyřlitrové sklenice dám tři až čtyři kousky hnědého křemene a plátýnkem sklenici uzavřu. Sklenici ponechám při normální teplotě na denním světle. Za týden vodu přeliji do lahví, zazátkuji a dám do lednice. Vodu můžete pít a umývat se v ní. Pohár křišťálové vody je vhodné pít ráno na lačný žaludek. Pohár této vody opravdu osvěží. Ze začátku jsem sklenici míval postavenou v kuchyni na podlaze, ale náš pes mne donutil ji dávat tam, kam na ni nedosáhne. Jak všichni víme, pes se řídí pouze smysly. A náš pes, i když měl ve své misce vždy dostatek vody, se několikrát pátý a šestý den prostě do sklenice s křemennou vodou vloupal a vodu pil. I on poznal, že voda je dobrá a zdravá. Zkoušeli jsme s mými přáteli kvalitu vody několika způsoby a vždy jsme došli k velmi dobrým výsledkům.

Ing. Josef Schrötter

Žijeme podle Měsíce

            Málokdo z nás si uvědomuje, že svit Měsíce na obloze je vlastně noční odraz Slunce. Pro milenecké páry byly a jsou večery při svitu měsíce poetické a plné vášní. Řada básníků se nechala inspirovat Měsícem nebo také básnicky řečeno Lunou. Měsíc inspiroval fantazii snad ve všech dobách. Měsíc a Slunce byly pro naše předky základními kameny pro stavbu času a kalendáře. Pohyb Měsíce po obloze je pravidelný, ale mění přitom svojí podobu. Lidé mimo to, že využili pohybu měsíce k tvorbě kalendáře, také zjistili, že když je Měsíc v jednotlivých fázích, tak to na matičce Zemi ovlivňuje celou řadu procesů a také zdravotní a psychický stav obyvatel. Začali sledovat, jak se chovají zvířata, jak rostou plodiny na poli a v zahradě, jak se chovají lidé, jaký vliv to má na zplození a narození potomků, na úmrtí, zločiny apod. Přírodní katastrofy na Zemi v posledních letech nám zcela jasně ukazují, že je nutné i při tom, že disponuje lidstvo nejmodernější technikou, žít v souladu s přírodou a vesmírnými zákony. Naši předkové velmi dobře věděli, kdy mají porážet stromy, aby výrobky z něho stvořené byly velmi kvalitní. Když dnes vidíme, že na stavby se přiváží dřevo zdánlivě suché a ještě navíc se impregnuje různými látkami, aby se jeho povrch zacelil, pak samozřejmě vyvstává otázka, zda může jádro takového dřeva vyschnout a jaké chemické procesy se v něm budou odehrávat. Koncem osmdesátých let minulého století jsem se účastnil rozebírání roubené stáje v Zuberci na Slovensku. Byl jsem velmi překvapen, že na místech spojů, když jsme roubenku rozebírali, bylo dřevo, jako včera poražené a zdravé. Eskymáci jak všichni víme, žijí v chýších, které jsou zhotoveny z ledu a sněhu zvaných igly. Eskymáci již dávno zjistili, že igly nemohou stavět vždy, poněvadž by byly neobyvatelné. Rozeznávají čtyřicet stavů zmrzlé vody a z nich pouze dva jsou vhodné ke stavění iglů. Fáze měsíce také významně ovlivňuje mořské přílivy a odlivy. Pozorování vlivů Měsíce ve vazbě na jednotlivá roční období vedlo k tomu, že byl sestaven tzv. Lunární kalendář, který dá se říct, je určitou předpovědí pro naše konání a chování. V úvahu při sestavování tohoto kalendáře se bralo chování Měsíce, Slunce a hvězd. Zjistilo se, že například pro sběr určité léčivé byliny nebo pro operaci nebo setbu, jsou vhodné dva nebo tři dny každý měsíc. Tato doba byla nazvána silovým impulzem a bylo vypozorováno, že je jich dvanáct. Tyto hvězdné obrazce v závislosti na měsíčním postavení Měsíce a ročním postavení Slunce dostaly svoje názvy, které všichni velmi dobře známe jako znamení zvěrokruhu – Vodnář, Ryby, Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec a Kozoroh. Měsíc obíhá zemi ve 28 denním cyklu a projde vždy všemi dvanácti znameními zvěrokruhu. Pokud někdo dodržuje Lunární kalendář, pak by jeho činnost měla být úspěšná, protože nebojuje proti vesmírným silám. Pro lidi, kteří tomuto vědění nechtějí věřit, jsou přírodní síly nesmyslné a náhodné. Některá působení měsíce lze vysvětlit na základě fyzikálních nebo biologických zákonů jako například příliv, odliv ženská menstruace a další. Astrologické vlivy jako například působení fáze Měsíce na růst rostlin nebo na psychiku a zdraví člověka byly vypozorovány a nelze je vysvětlit poznatky současné fyziky nebo biologie. Ale přesto tyto vlivy tady jsou a působí.

            Typickým příkladem přímé aplikace postavení Měsíce na naše zdraví je vhodná doba k zahájení a konání půstu. Neřízené hladovění nejenže nenese ovoce, ale působí nepříznivě na psychiku dotčené osoby. Prevencí proti nemocem je půst o novoluní. Tento den se naše tělo obzvlášť intenzivně zbavuje toxinů. Takže pokud alespoň nesnížíme příjem potravy, můžeme tento proces zabrzdit nebo zastavit. O úplňku a těsně před úplňkem bychom měli také snížit příjem potravy. Pokud chceme snižovat svojí váhu, měli bychom tak činit při ubývajícím měsíci. Měli bychom se také zaměřit na tzv. odlehčovací dny. Tyto kúry mají za cíl pročistit náš organismus a samozřejmě zbavit se toxických látek. Vhodné jsou k tomu dny Skopce, Lva a Střelce. V těchto dnech bychom měli jíst ovoce a zeleninu. Měli byste ale předem znát, které ovoce a zelenina vám dělá dobře. Účinek jádrovin a peckovin může být pro Vás zcela odlišný. Sám mohu potvrdit, že jsem nemohl konzumovat syrová jablka asi pět let. Mohl jsem pít jablečný mošt a mohl jsem konzumovat nastrouhaná odleželá jablka s křenem. Syrová jablka na mne působila nadýmáním a kyselá jablka tvorbou velkého množství žaludečních šťáv. Syrové ovoce se u někoho může projevit mimo nadýmání také vyrážkou, svěděním, zarudnutím pokožky, pálením na nohou a jinými projevy. Kysané syrové zelí je z hlediska vitaminu C účinnější než citrony. Měli bychom ho jíst zejména před chřipkovým obdobím.

            Zkuste si všimnout, že při přibývajícím měsíci se cítíme po jídle plnější, i když konzumujeme stejné porce. Také snadno v tomto období přibíráme. Za povšimnutí stojí také to, že chuť na alkohol máme větší při přibývajícím měsíci a zejména když je Měsíc v Rybách.

Ing. Josef Schrötter